Ubuntu - Mungi Ngomane - Uitgelichte Afbeelding Yvonne Alefs

De lessen van Ubuntu – De Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven – Mungi Ngomane

Heel wat boeken in mijn boekenkast gaan over het onderwerp ‘gelukkig leven’. Het is een onderwerp dat me fascineert, omdat het ons als mensen verbindt. Dat er zoveel over geluk geschreven wordt, geeft aan dat we als mensheid zoekende zijn. De één vindt in deze zoektocht zijn houvast in de bijbel, koran of thora, de ander in levensfilosofieën als het Boeddhisme, Soefisme of Taoïsme. Sommigen wenden zich liever tot de woorden en daden van grote spirituele leiders uit recentere tijden, zoals bijvoorbeeld Mahatma Ghandi, Martin Luther King of Desmond Tutu. En dan heb je ook nog mensen zoals ik die zich laten inspireren door meerdere levensfilosofieën en goddelijke of spirituele wijsheden. Ik ken de bijbel en heb eerbied voor de kracht die het geeft, ik voel me verbonden met het Taoïsme en bewonder de wijsheid die eruit spreekt, ik heb me verdiept in Ghandi en heb eerbied voor zijn inzichten in de menselijke éénheid die we vormen. Dat laatste overigens spreekt uit alle spirituele boeken die ik ooit heb gelezen en bewijst mij keer op keer dat we als mensen verbonden zijn in onze zoektocht naar geluk. Dat ieder zijn eigen weg hierin volgt, vindt ik ook zo iets fascinerends. Dat maakt ons als mens juist zo boeiend!

In het boek ‘De lessen van Ubuntu – De Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven’ vertelt Mungi Ngomane, de kleindochter van Aartsbisschop Desmond Tutu, op een heldere en door voorbeelden onderbouwde manier over de 14 lessen van Ubuntu: zie jezelf in anderen, samen staan we sterk, verplaats je in een ander, kies voor het bredere perspectief, wees waardig en heb respect voor jezelf en anderen, zie het goede in iedereen, verkies hoop boven optimisme, ga op zoek naar manieren om contact te maken, de kracht van vergeving, sta open voor onze diversiteit, erken de realiteit (hoe pijnlijk die ook is), vind humor in onze menselijkheid, waarom kleine dingen voor een groot verschil zorgen en leer luisteren opdat je kunt horen. De rode draad door deze lessen heen is dat we elkaar nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn en dat het vaak niet om de grote, uitzonderlijke daden zijn, maar om ons alledaagse handelingen en gedachten.

Veel van de voorbeelden die Mungi aanhaalt gaan over haar grootvader Desmond Tutu en zijn inspanningen om de wonden te genezen die door de jarenlange toepassing van Apartheid in Zuid Afrika aan haar bevolking was toegebracht. Het bijzondere van dit werk van de ‘Truth and Reconciliation Commission’ is dat beide kanten van het verhaal gehoord en aan het licht gebracht werden. Niet alleen de zwarte bevolking die over een langere periode van tijd onderdrukt en mishandeld was, maar ook de witte haatzaaiers en geweldplegers, mochten zich uiten over wat er gebeurd was. In sommige gevallen was er sprake van spijtbetuigingen en vergeving. In gevallen waar dit onmogelijk bleek, was er in ieder geval inzicht in beide kanten van het verhaal, en kon daardoor wat verlichting in de pijn worden gebracht. In alles wat er tijdens de verhoren van deze commissie, onder leiding van de Aartsbisschop, aan moeite en inspanning werd geleverd, was de levensfilosofie van Ubuntu en haar 14 lessen herkenbaar.

Nog zo’n bijzonder Ubuntu initiatief die de schrijfster aanhaalt is de ‘Ubuntu Round Table’, waarmee de Tutu Foundation m.n. in het Verenigd Koninkrijk zich inzet om ‘probleemjongeren’ en gezaghebbers in een veilige omgeving bij elkaar te brengen, zodat ze zich tegenover elkaar kunnen uiten. Doel hiervan is dat beide kanten toegang en inzicht krijgen in het verhaal van ‘de ander’. De wederzijdse intentie om oprecht en daadwerkelijk naar elkaar te luisteren, de moed hebben het eigen beeld van een situatie los te laten en de diepe wens koesteren om als mensen dichter bij elkaar te komen, staan hierbij centraal en bewijzen keer op keer levens op een diep en blijvend niveau te veranderen en te verbeteren. Naar elkaar luisteren, je perspectief verbreden en verbinding met elkaar zoeken, het zijn facetten die onlosmakelijk horen bij het leiden van een gelukkig(er) leven en sleutels tot een wereldwijde verhoging van het geluksniveau. Want wat in het ‘klein’ werkt voor de ‘Ubuntu Round Table’ kan in het groot betekenen dat we wereldwijd een grote stap dichterbij een harmonieus leven met elkaar komen en dat een gelukkig(er) leven voor steeds meer mensen binnen handbereik ligt.

Dat we als mensheid de vermogens hebben om samen een mooiere wereld te creëren is echt geen utopie, geen gebakken lucht en geen spirituele hersenspinsel. Laten we meer geloof in onszelf hebben, meer vertrouwen in onze medemens en meer oog hebben voor de ontelbare initiatieven zoals dat van de ‘Truth and Reconciliation Commission’ en de ‘Ubuntu Round Table’. Zij zijn het die ons de weg wijzen naar een mooiere toekomst met elkaar, niet de politiek met zijn lik op stuk beleid, niet de media met zijn éénzijdige verslaggeving en ook niet de geldwolven van deze wereld die denken dat ze aan de touwtjes trekken. Boeken zoals ‘De lessen van Ubuntu’ helpen ons dit telkens opnieuw te beseffen en er steeds beter naar te leven.

Wil je dit boek graag lezen? Je kunt het eventueel hier meteen bestellen.

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie