De kracht van Jezus- Uitgelichte afbeelding Yvonne Alefs

Kerstoverdenking – De kracht van Jezus

Niets rondom de verwekking en geboorte van Jezus is zoals ik het gewend ben. Ook de manier waarop Jezus als jonge jongen al zo doordrongen was van zijn persoonlijke verbinding met God, vind ik bijzonder. Zijn woorden en daden verwonderen mij, omdat ze een ruimte in mij ontsluiten waardoor ik vermogens ontdek om de wereld op een nieuwe manier te bekijken. Ze helpen me alles waartoe ik me verhoudt, waar ik een relatie mee heb, vanuit een ander perspectief te bezien. Oude ideeën en ingesleten gedachtepatronen houd ik tegen het licht, waardoor mijn bewustzijn groeit en ik stappen kan nemen om dichter bij God en mijn medemens te komen.

Terugblikkend op de periode vanaf Jezus’ leven op aarde tot nu, wordt duidelijk wat het effect van Zijn boodschap voor zowel het individu als de mensheid in zijn geheel is. Jezus was heel persoonlijk in zijn ontmoetingen en onderwees dat God dat ook was. Hij bracht Zijn Hemelse Vader naar de mensen toe, zette Hem in een ander daglicht, liet de mensen weten dat God juist heel dichtbij was, zelfs in hun hart woonde. Hij spoorde daarmee mensen aan vraagtekens te zetten bij het beeld dat al eeuwenlang van generatie op generatie was doorgegeven, namelijk van een God die voor de gewone mens haast wel onbereikbaar was, ver weg en ver buiten hen. Wat moet het besef dat God zo dichtbij was als je volgende hartslag een ongelofelijke openbaring zijn geweest en het zaadje hebben gelegd voor een totaal andere manier van denken over de relatie tussen God en de mens.

Jezus opende niet alleen het bewustzijn naar een intiemere God-mens relatie, maar ook naar een innigere band tussen mensen onderling. Hij maakte zonder omwegen duidelijk dat God er voor iedereen was en geen voorkeur had voor een specifieke, selecte groep mensen. Elk mensenleven had evenveel waarde. In de sterk in rangorde ingedeelde samenleving van die tijd, waarin je maatschappelijke status als man al bij je geboorte onveranderlijk vast stond en je als vrouw hoe dan ook slechts één treetje hoger stond dan een slaaf, vormde dit de aanzet tot een heel ander zelfbeeld. Stel je voor hoe het moet zijn geweest om als man van lagere komaf, maar vooral ook als vrouw in die tijd, de woorden van Jezus te horen en diep van binnen, in iedere vezel van je lichaam, de waarheid te voelen dat het klopt dat iedereen gelijkwaardig is. Dat God zich persoonlijk aan ieder mens verbindt en hen individueel kent en ziet staan, heeft de eigenwaarde van de mens die binnen die gelaagde samenleving zijn plaats innam, doen toenemen. Hierdoor is in de loop van de eeuwen het verschil tussen mensen onderling steeds verder vervaagd.

We zijn dus op de goede weg, maar nog niet helemaal waar we wezen moeten …

Het zaadje dat een paar eeuwen geleden door Jezus is geplant, is intussen wel in ons als mensen gekiemd en gegroeid, maar nog niet volledig tot bloei gekomen. Was dat wel zo geweest, dan zou deze wereld en onze onderlinge verbanden er zeker anders uitzien. De nieuwe Hemel en nieuwe Aarde zijn nog niet gekomen, en ik vraag me dan ook af, welke boodschap Jezus voor mij zou hebben als hij NU geboren zou worden. Wat zou hij MIJ vertellen als hij nu over deze aarde ging? Welke openbaringen zou hij in deze tijd voor mij ontsluiten?

Zou hij mij er misschien op wijzen dat nationaliteit en landsgrenzen, die in deze tijd nog veel scherper aangezet zijn dan 2000 jaar geleden, voor God niet bestaan? Dat er op wereldschaal ook geen sprake is van een maatschappelijke gelaagdheid en dat ik in geen enkel opzicht meer verdien dan een ander? Dat er geen stukje land is waar ik persoonlijk meer recht op heb? Geen druppel water, geen zuchtje wind, geen hoeveelheid voedsel die mij meer toekomt dan een ander?

Of misschien wijst hij mij op mijn arrogantie? Op mijn inbeelding dat alles in deze wereld maakbaar en haalbaar is? Op de illusie dat ik grip heb op dagelijkse gebeurtenissen en op de wendingen die mijn leven neemt? Misschien zou hij mij aanraden meer los te laten, dieper te vertrouwen, spontaner mee te bewegen, intenser stil te zijn, wijder open te staan, aandachtiger te luisteren …. dichterbij God te komen…

Dat ik dit kan benoemen, betekent al dat ik het me besef. Ik denk dat als Jezus nu zou leven, Hij mij eerder op mijn blinde vlekken zou wijzen. Me bewust zou maken van beperkende overtuigingen, die zo diep van binnen verankerd zijn, dat ik ze zelf niet kan onderscheiden. Van een blinde vlek een zichtbare en open ruimte maken, dàt is Jezus’ kracht. Dàt is Zijn geschenk aan mij …. aan u …. aan jou. Ik hoef Jezus hiervoor niet in levenden lijve te ontmoeten, want zijn geest stroomt door deze wereld. Het enige wat ik dien te doen is de mogelijkheid erkennen dat ik zulke verborgen plekken met me meedraag en vervolgens Jezus te vragen Zijn licht erop te schijnen. In het verlangen dat dat me dichterbij God brengt, dichterbij u, dichterbij jou, dichterbij die nieuwe Aarde en die nieuwe Hemel.

 

Facebooktwitterlinkedin
6 Reactie's
 • Maria Band
  Geplaatst op 09:41h, 21 december Beantwoorden

  Dankjewel hiervoor Yvonne, de Geest van Christus werkt via mensen. Jouw tekst raakte me rechtstreeks in het hart; alsof er iets in mij opende dat dat al heel lang verlangde. Ik wens je een fijne kerst!

  • Yvonne
   Geplaatst op 11:05h, 23 december Beantwoorden

   Prachtig, Maria. Halleluja! 🙂 Ik wens jou ook hele mooie dagen toe! xxx

 • Marja Ruijterman
  Geplaatst op 10:30h, 25 december Beantwoorden

  Wat een prachtige tekst, Yvonne. Mij raakt het ook.

 • Red Schonewille
  Geplaatst op 20:15h, 25 maart Beantwoorden

  Mooi ook vooral in een tijd dat alles tot bloei komt. Zoals de natuur tot bloei komt zullen ook wij tot volledige bloei komen daarvan ben ik zeker.

  • Yvonne
   Geplaatst op 08:15h, 26 maart Beantwoorden

   Dank je wel voor je reactie, Red! Het is geschreven in de donkere dagen voor kerst, maar is inderdaad toepasselijk voor het hele jaar. Misschien waarderen we de lente nu nóg meer dan anders, omdat we niet zo heel veel naar buiten kunnen gaan nu! Blijf gezond! xx

Geef een reactie