Erfenis zonder testament - uitgelichte afbeelding - Yvonne Alefs

Erfenis zonder testament – Maarten van Buuren

De verhalen en wijsheden die aan ons overgeleverd zijn in de bijbel worden op zoveel verschillende manieren geïnterpreteerd en er is niemand die ons met 100% zekerheid kan zeggen hoe het nu werkelijk zou moeten. We geloven datgene wat diep van binnen voor ieder van ons persoonlijk als “waarheid” aanvoelt en proberen daar naar te leven. Geloven is geen wetenschap, maar een persoonlijk en diep gevoel van binnen. Je zou misschien wel kunnen stellen dat geloven een emotie is.

Omdat ik het vooral mooi en interessant vind dat we allemaal onze eigen emotie hebben als het op de inhoud van de bijbel aankomt, lees ik graag wat anderen daarover vinden of luister ik daar graag naar. Het boek “Erfenis zonder testament” maakte mij nieuwsgierig, omdat het een andere kijk op de tien geboden beloofde te geven. Een meer eigentijdse blik op wat deze eeuwenoude regels voor ons in de 21e eeuw nog kunnen betekenen. Gezien en geschreven vanuit de hoek van de filosofie, met aandacht ook voor wat het betekende voor mensen in de periode waarin ze opgesteld en uitgevaardigd werden. Aan mijn verwachtingen werd ruimschoots voldaan.

De schrijvers van het boek, Hans Achterhuis en Maarten van Buuren, twee eigentijdse filosofen, vertellen in het boek dat zij er zelf niet vanuit gaan dat de tien geboden een blijvende geldigheid hebben. Zij leggen in dit boek dan ook de nadruk op de enorme afstand (niet alleen gemeten in tijd, maar vooral in  geografische en culturele verschillen) die ons, levend in de eenentwintigste eeuw na Christus, scheidt van de periode waarin de tien geboden ontstonden (zevende eeuw voor Christus) en gaan te rade bij denkers die de problematiek die in deze geboden wordt aangesneden, op een heel andere manier benaderen. Zij putten hierin vooral inspiratie uit inzichten van grote filosofen uit verschillende tijdperken.

Ondanks die enorme afstand in tijd, geografie en cultuur, weten beide schrijvers, die om de beurt een gebod uitwerken, een mooie brug te slaan naar hoe we de tien geboden in onze tijd zouden kunnen aanwenden. Het hoofdstuk dat mij het meest bijgebleven is, is die van het gebod “Gij zult niet stelen”. Daar waar wij bij de gedachte aan stelen heden ten dage uitgaan van bezittingen die onrechtmatig van ons worden afgenomen, vertelt dit boek dat het ten tijde van de het opstellen van de tien geboden zo was dat je een dief was als je veel bezat en daarvan niets uitdeelde of achterliet voor de minderbedeelden. Een gedachtegoed waar wij nog steeds iets van kunnen leren!

Yvonne Alefs

Boek meteen bestellen? Klik dan hier!

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie