De kracht van het goede Dalai Lama - uitgelichte afbeelding Yvonne Alefs

De kracht van het goede – Dalai Lama

“In de loop van de tijd zijn er veel mensen geweest die hun moed met zachtheid toonden. Grote namen als Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King, en de Dalai Lama schieten mij als eerste te binnen. Mannen die zich tegenover geweld geplaatst zagen, maar zelf geweld nooit als tegenactie gebruikt hebben. Hun geweldloze woorden en daden zijn ons allen wel bekend en ook de wonderbaarlijke uitkomsten van hun zachtheid. Zacht zijn in omstandigheden waarop vanuit de mensheid van je wordt verwacht dat je spierballen toont en ferme taal spreekt, kost moeite, vergt moed én vraagt om liefde. Heel veel liefde.”
Bron: Een gelukt leven – Zacht zijn.

De Dalai Lama zou hier vast ook nog mededogen aan toegevoegd hebben. Een intens gevoel dat ontstaat vanuit liefde voor jezelf én voor je medemens. In zijn boek ‘De kracht van het goede‘ komt het belang van het toepassen van mededogen in al zijn facetten aan bod. Zonder deze helende kracht immers, zou de wereld zonder twijfel ten ondergaan aan alle onrecht en lijden dat er is.

Oprecht compassie voelen voor de behoeftige mens die jou ook geen kwaad toewenst, is de meest eenvoudige vorm van mededogen. Moeilijker wordt het als je medeleven wilt voelen voor de persoon die jou daadwerkelijk schade heeft berokkend of gekwetst heeft. Als je de schakel van negativiteit wilt doorbreken door geen wraak te nemen of kwaad met kwaad te vergelden, dan komt het erop aan om de emotie van woede die je voelt eerst te onderzoeken, voordat je er meteen op reageert. In de praktijk komt het erop neer dat je dan tussen het moment van het gevoel (woede) en het moment van reageren een pauze neemt om na  te denken en bewust te zijn van wat je vervolgens in de wereld wilt zetten. En hoe vaker je je emoties overdenkt, des te meer zal je na verloop van tijd niet meer tussendoor hoeven nadenken, maar meteen op de juiste manier kunnen reageren op negativiteit. Je hebt dan voor jezelf een emotionele routekaart uitgestippeld, waar je telkens op kunt terugvallen in moeilijke momenten waarop een negatieve reactie op de loer ligt.

Bij de omgang met heftige emoties kan het helpen als je begrijpt wat er met je gebeurt in de opbouwfase naar deze gevoelens.
Dalai Lama

Samen met een team van wetenschappers werkt de Dalai Lama hard aan zo’n universele ‘routekaart van de emoties’.  Hij wil de wereld daarmee handvatten bieden om de mensheid terug te kunnen brengen naar zijn oorspronkelijke staat van liefde en eenheid. Het is zijn doel om deze routekaart ook te integreren in het onderwijs, zodat komende generaties bewust leren omgaan met hun emoties, zowel de negatieve als de positieve. Het trainen van emoties zal meer effect hebben, dan alleen maar verkondigen dat er meer mededogen moet komen, aldus de Dalai Lama.

Ik heb het boek met grote bewondering gelezen, omdat de visie die de Dalai Lama voor deze wereld heeft zo goed doordacht en zelfs ook wetenschappelijk onderbouwd is. Omdat hij over de hele wereld reist en zoveel mensen ontmoet, hoort hij veel. Niet alleen over wat verbetering nodig heeft in deze wereld, maar ook over wat ons tot voorbeeld kan dienen. Enkele indrukwekkende verhalen van mensen die mededogen hebben toegepast in extreem moeilijke omstandigheden of daadwerkelijk in actie zijn gekomen voor een betere wereld, staan ook in het boek opgetekend. Het dient als inspiratie, zodat we ons ervan doordrongen zijn dat ook wij een taak hebben om deze wereld te transformeren en dat we die vermogens ook allemaal hebben!

De wijsheid van de Dalai Lama en zijn totale onafhankelijkheid van politiek, religie, land en familie zorgt ervoor dat hij  (bijna) overal naartoe kan reizen en dat er vele deuren voor hem opengaan. Van wetenschapper tot politicus, van onderwijzer tot religieus leider en van milieu activist tot  huismoeder, hij weet ze allemaal voor zich te winnen. Met zijn open benadering, zijn zelf humor en zijn houding van gelijkwaardigheid met een ieder die hij ontmoet, heeft er inmiddels voor gezorgd dat hij door velen op handen gedragen wordt. Geheel doordrongen van de eenheid van alle mensen en wars van ‘wij-zij’ denken, is het ook aan de Dalai Lama toevertrouwd om ons in deze visie voor de wereld voor te gaan.

Mijn aandacht heeft hij…

– Yvonne Alefs

Boek meteen bestellen? Klik dan hier.

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie