Een groot deel van mijn leven heb ik geloofd dat Jezus weer naar de Aarde terug zou komen. Het was één van de meest fundamentele overtuigingen van de christelijke geloofsgemeenschap waar ik vanaf mijn geboorte toe behoorde. Maar in de jaren die vooraf gingen aan mijn afscheid van deze geloofsgemeenschap werd het me steeds duidelijker dat de terugkeer van Jezus waarover de Bijbel spreekt, voor mij persoonlijk niet om zijn menselijke vorm ging, maar om zijn geestelijke vorm, oftewel zijn Bewustzijn. Precies waar de schrijfster van dit boek, Danielle van Dijk, het over heeft. Uitspraken en filosofieën van Rudolph Steiner (antroposofie)...

Dit boek geschreven door Tijn Touber heb ik twee keer gelezen. De eerste keer uit nieuwsgierigheid, omdat dit boek onderwerpen zou aansnijden die heel ver stonden van alles wat ik tot dan toe voor waarheid had aangenomen. De tweede keer met de intentie en het verlangen om mijn (christelijke) overtuiging tegen het licht te houden dat ‘Het Kwaad’ iets is wat uit de wereld moet worden gebannen. In dit verhaal is de rol van ‘Het Kwaad’ namelijk juist cruciaal voor de manifestatie van alles wat Licht en Liefde is. Immers zonder duisternis, kun je niet weten wat Licht is en zonder...

De serie Christina boeken gaat over een inmiddels jonge vrouw van twintig die in Zwitserland woont en vermogens heeft om multidimensionale werelden te zien, te voelen en te bezoeken. De eerste twee van de vier boeken zijn geschreven door haar moeder en gaan over Christina’s geboorte en haar bijzondere ontwikkeling tot haar achttiende. De laatste twee boeken zijn vanaf haar achttiende door Christina zelf geschreven. Christina’s moeizame start in het fysieke lichaam vanwege haar vroeggeboorte en de wijsheid en kennis die zij al heel jong toont, worden door haar moeder gedurende de jaren opgetekend. De bijzondere uitspraken over onderwerpen waar ze...

“Alles, ons zelfvertrouwen, ons gevoel van eigenwaarde, vertrouwen, welzijn en veiligheid, maar ook de manier waarop we naar de wereld en anderen kijken, komt voort uit ons antwoord op de vraag: ‘Wie zijn wij?’’ Gregg Braden - Sleutel 2 De verhalen die we als kind horen bepalen voor een groot deel hoe we de wereld om ons heen beleven en de mensen rondom ons zien. Pas later als we vraagtekens beginnen te zetten bij dat wat we altijd als ‘waarheid’ hebben aangenomen, vormen we ons eigen beeld van hoe de wereld er volgens ons uitziet en wat de rol is van de...

Mijn hart staat altijd open voor boeken die ogenschijnlijk tegenstrijdige denkbeelden of filosofieën met elkaar weten te combineren en zo een meer compleet beeld scheppen van de wereld waarin we leven. Robin doet dat in haar boek ‘Braiding Sweetgrass’ op een ongelofelijk hartverwarmende wijze en verweeft met beeldende woorden (ze is namelijk ook dichter) haar wetenschappelijke plantenkennis met haar inheemse wijsheid over de plantenwereld en wat het ons te vertellen heeft. De inheems wijsheden over de wederkerige relatie tussen de aarde en de mens, die haar door haar Indianen voorouders is doorgegeven en die door haar aderen stroomt, vormen de...

Na het lezen van zijn boek ‘Biologie van de overtuiging’ wist ik zeker dat Dr. Bruce H. Liptons volgende boek ‘Spontane evolutie’ net zo inspirerend zou zijn. En ik ben daarin niet teleurgesteld. Samen met Steve Bhaerman schreef hij dit boek om ons de weg te wijzen naar een wereld waarin we ons als mensen weer verbonden voelen met elkaar en de aarde, waardoor we het tij op tijd kunnen keren. Het veranderen van de manier waarop we naar deze wereld kijken en het loslaten van huidige collectieve overtuigingen die onze aarde verstikken is hierin de eerste stap, aldus Bruce...

Heel wat boeken in mijn boekenkast gaan over het onderwerp ‘gelukkig leven’. Het is een onderwerp dat me fascineert, omdat het ons als mensen verbindt. Dat er zoveel over geluk geschreven wordt, geeft aan dat we als mensheid zoekende zijn. De één vindt in deze zoektocht zijn houvast in de bijbel, koran of thora, de ander in levensfilosofieën als het Boeddhisme, Soefisme of Taoïsme. Sommigen wenden zich liever tot de woorden en daden van grote spirituele leiders uit recentere tijden, zoals bijvoorbeeld Mahatma Ghandi, Martin Luther King of Desmond Tutu. En dan heb je ook nog mensen zoals ik die...

Dit boek is voor iedereen die - net als ik - ervan overtuigd is dat onze innerlijke staat van zijn vorm geeft aan de wereld om ons heen. Of in de woorden van  Mimi: ‘je innerlijke balans straalt uit naar buiten’. We staan als mensheid voor enorme uitdagingen en moeten nu alles op alles zetten om het tij van vervuiling, uitbuiting en materialisme te keren. Het is hierbij van het grootste belang dat we beseffen dat we de wereld pas kunnen helen als we onszelf heel voelen. De eerste stap die we daarvoor moeten maken is ons bewust worden dat...

Voor wie het niet erg vindt om Engels te lezen is het boek ‘Qigong and the Tai Chi Axis’ van Mimi Kuo-Deemer voor iedere Qigong liefhebber een echte aanrader. Mimi is een yoga-, meditatie- en qigongdocente, geboren uit Chinese ouders, maar opgegroeid in Amerika. Tijdens haar studietijd en haar twintiger jaren woonde ze in China, totdat ze in 2009 met haar man naar Groot-Brittanië verhuisde. Daar woont en werkt ze nu nog steeds. Ik kwam Mimi een paar jaar geleden op het spoor toen ik op internet op zoek ging naar een demonstratie van de ‘Ba Duan Jin Qigong’. Deze...

Na het lezen van dit boek ben ik me veel meer bewust geworden dat jij en ik en heel de mensheid meebewegen op een stroom dat miljoenen jaren geleden op gang kwam en nu nog steeds vloeit. Het is de golf van vooruitgang van leven hier op aarde, een proces dat toegroeit naar de ultieme vorm van bewustzijn, een dynamiek die wij als mens hebben leren kennen onder de naam ‘evolutie’, maar waar we onszelf zelden nog onderdeel van weten. We zijn zo gewend alles naar onze hand te kunnen zetten, dat we denken dat we boven die oerkracht staan...

Wederom is het Deepak Chopra (endocrinoloog en spiritueel leider) en Rudolph Tanzi (neurloog) gelukt om een boek te schrijven dat ons optilt uit een onbewust dagelijks beleven naar een bewuster aanwezig zijn in onze lichaam-geest. Dit boek over het zelfhelend vermogen dat wij als mens bezitten, volgt de boeken ‘Superbrein’ en ‘Supergenen’ op, die ik hier eerder beschreven heb. Superbrein heeft ons bewust gemaakt van de vermogens van onze geest en ons losgeweekt van de veronderstelling dat we marionetten zijn van onze hersenen. Supergenen heeft ons laten inzien dat de manier waarop we eten, slapen, bewegen, denken, enz. grote invloed...

Het boek ‘Supergenen - Nieuwe inzichten om je genen te verbeteren’ volgt het schrijfwerk ‘Superbrein’ heel mooi op en is opnieuw een samenbundeling van de inzichten en ervaringen van endocrinoloog en spiritueel leider Deepak Chopra en neuroloog Rudolph E. Tanzi. Waar ze in Superbrein tegen de vastgeroeste wetenschappelijke concepten over het brein aanschopten, durven ze in dit boek op het gebied van de genen heilige huisjes om ver te werpen. Alles wat ze in Supergenen aandragen is gefundeerd op baanbrekend onderzoek in één van de nieuwste onderzoeksgebieden: de epigenetica. Epigenetica is onderdeel van de erfelijkheidsleer (genetica) en is hard op weg...

In dit fascinerende boek hebben endocrinoloog en spiritueel leider Deepak Chopra en neuroloog Rudolph E. Tanzi hun krachten gebundeld om ons een totaal nieuwe kijk op de verbinding tussen onze geest en onze hersenen te geven. Het is duidelijk dat onze hersenen betekenis geven aan alles wat we waarnemen, maar de vraag die deze twee artsen centraal durven te stellen in hun boek is wat dan precies de drijvende kracht is achter dat waarnemen. Ze zijn zelfs dapper genoeg om daar een antwoord op te geven, namelijk: de geest. Veel wetenschappers hebben het brein op een voetstuk geplaatst en de geest...

Mijn ochtendritueel bestaat naast het bidden/mediteren en wat Qigong oefeningen doen uit het lezen van een vers uit ‘De weg naar verandering’ van Wayne Dyer en uit ‘Eeuwigheid in het nu’ van Willigis Jäger. Voor iedere dag geeft Willigis de lezer van dit bijzondere boekje een korte tekst om over na te denken en door geïnspireerd te raken. De inhoud van de teksten vinden hun oorsprong in de christelijke mystiek, zen en/of moderne wetenschap. En juist die combinatie van stromingen en het putten uit verschillende wijsheden is wat mij zo enorm aantrekt. Het is toch bijzonder als je dat wat...

Dit boek trok mijn aandacht door een filmpje dat ik voorbij zag komen op Facebook. Daarin vertelt de van oorsprong Hongaarse schrijfster Dr. Edith Eva Eger, in het kort wat haar als joods meisje van 16 tijdens de Tweede Wereldoorlog overkomen is en hoe de weg naar vrijheid er voor haar uit heeft gezien. Het is een lange weg gebleken, die begint op het moment dat ze door een Amerikaanse soldaat nog maar nauwelijks levend uit een stapel dode lichamen wordt getrokken en pas veertig jaar later eindigt. De Keuze vertelt niet alleen het hartverscheurende verhaal van Edith’s tijd in Auschwitz,...

Naar binnen keren, je lichaam voelen, de signalen van je lichaam verstaan, je laten raken en je gevoel doorleven: dit zijn de vijf stappen uit Karin Steffens boek ‘Laat je raken’ - Wat emoties je vertellen. Het is de weg die we nemen moeten als we oprecht steeds meer onze innerlijke wijsheid willen volgen om tot een dieper, intenser leven vanuit verbinding te komen. Keuzes weten te maken vanuit onze innerlijke wijsheid (intuïtieve gevoelens, oftewel ingevingen) in plaats vanuit gevoelens die door onze gedachten zijn ‘aangetast’ en ‘gemanipuleerd’ (gedachten met een persoonlijke geraaktheid, oftewel emoties), is wat Karin ons in...

Er zijn al heel wat boeken geschreven over geluk. Er zijn zelfs mensen die zich geluksdeskundige of geluksprofessor noemen. En alhoewel de uitleg van vreugde niet precies hetzelfde is als die van geluk, leidt het daar uiteindelijk wel toe. Vreugde wordt omschreven als een positief gevoel over omstandigheden of de omgeving, dat overgaat in geluk als het langere tijd aanhoudt. De ware geluksprofessoren op deze wereld zijn in mijn ogen niet de mensen die geluk van alle kanten van buitenaf bestudeerd hebben of er wetenschappelijk onderzoek naar hebben gedaan, maar veel meer diegenen die ondanks tegenslagen en moeilijke omstandigheden vreugde...

Als je mij zou vragen waar ik het liefst voor kies, voor liefde of voor angst, dan zou ik je zeggen dat ik het liefst voor liefde kies. Als je mij vervolgens zou vragen of ik dat dan ook altijd doe, dan moet ik je helaas zeggen dat dat nog niet zo is. Wat wel is, is dat mijn bewustzijn, dat ik de keuze heb tussen deze twee uitersten, groter is geworden na het lezen van het boek ‘Het Universum staat achter je’ van Gabrielle Bernstein. Wanneer ik in een situatie kom, waarin ik neig naar oordeel, twijfel of onzekerheid,...

Dat onze gedachten een krachtig instrument zijn, weet ik al mijn hele leven. Bidden en mediteren is mij niet vreemd, en nu met het beoefenen van en lesgeven in Qigong, gebruik ik ook mijn gedachten om Qi (levensenergie) in en door mijn lichaam te leiden. Het is vooral vanwege dat laatste dat ik nieuwsgierig was naar dit boek. Ik voelde het effect van mijn gedachten in mijn lichaam als ik Qigong doe, maar hoe werkt dat dan precies? Hoe is het mogelijk dat als ik met mijn aandacht naar mijn voet of hand ga, ik het meteen voel tintelen? De invloed...

Al enige tijd was ik op zoek naar een boek dat mij in begrijpelijk taal zou uitleggen, welke diepe levenslessen er in de 81 verzen van de Tao Te Tjing staan. Glimpjes uit dit Taoïstische boek der wijsheid had ik hier en daar al opgevangen, maar een uitgebreide toelichting op wat de schrijver Lao Tzu precies bedoelde, was ik nog niet tegengekomen. Een paar keer al had ik bijna een vertaling gekocht, maar iedere keer weerhield me iets ervan om door te zetten. Ik denk dat ik diep van binnen wist, dat ik moest wachten tot ik op een dag...

Ik ben me pas écht gaan interesseren in Mahatma Ghandi toen ik een paar jaar geleden hoorde dat hij de vraag of hij wel een echte Hindoe was, had beantwoord met: ‘Ja, dat ben ik. Ik ben ook een Christen, een Moslim, een Boeddhist en een Jood.’ Zijn ideeën over gelijkwaardigheid van alle mensen deel ik, en ook zijn overtuiging dat er geen afgescheidenheid moet zijn tussen religies. Het kijken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen is zoveel malen krachtiger en is de sleutel tot de oplossing van veel problemen die we nu om ons heen in de wereld zien. In...

Sluit heel even je ogen en stel je je leven eens voor zonder angst om je dromen te uiten, risico’s te durven nemen en het leven te onderzoeken. Om vrij te zijn van de angst om door anderen te worden beoordeeld en zelf ook niet meer over anderen te oordelen. Stel je voor dat je kunt leven zonder angst om lief te hebben of niet lief gehad te worden en dat je van jezelf houdt zoals je bent. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? En als we ons allemaal zo vrij zouden voelen, hoe zou de wereld er dan...

Kinderen en oorlog, ze zouden elkaar nooit moeten ontmoeten en toch gebeurt het nog dagelijks in de wereld om ons heen … Dit verhaal trok mijn aandacht ten eerste omdat het tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog is geschreven, een periode in de geschiedenis die op dit moment mijn aandacht heeft, omdat ik er zelf een verhaal over aan het schrijven ben en ten tweede omdat de hoofdrolspelers twee onschuldige levende wezens zijn die tegen wil en dank een wereld van geweld en haat worden ingetrokken.
De Urban Monnik stond al een tijdje op mijn verlanglijstje, maar was door andere boeken die ik ook graag wilde lezen wat op de achtergrond geraakt. Toen een vriendin me echter onlangs vertelde dat ze het boek gelezen had en het een aanrader vond, heb ik haar meteen gevraagd of ik het mocht lenen. De reden waarom ik het boek in eerste instantie wilde lezen wist ik niet meer, maar als iets twee of meer keer aan me voorbij komt, dan weet ik dat ik daar iets mee moet doen.
Alhoewel ik dit boek in het Nederlands heb gelezen, kies ik hierboven toch liever voor de originele titel van het boek in plaats van 'Ik moest doodgaan om mezelf te genezen'. De vertaling van de titel wekt naar mijn gevoel de verwachting dat het vooral om een bijna-dood ervaring gaat, terwijl het boek zoveel meer is dan dat.
Al enige tijd was ik op zoek naar een heldere vertaling van de ‘Tao Teh Jing’ van de Taoïsten. Ik was nieuwsgierig geworden naar het Taoïsme (of Daoïsme), maar had als leek zijnde een boek nodig die een niet al te ingewikkelde uitleg gaf. Het boek ‘Hart voor Tao’ van Elly Nooyen was precies wat ik zocht.
“Ik begrijp wat u wilt. U wilt een verhaal dat u niet verbaast. Dat bevestigt wat u al weet. Waardoor u niet hoger of verder of anders gaat kijken.  U wilt een vlak verhaal. Een onbeweeglijk verhaal. U wilt droge ongegiste feitelijkheid.”
Op het moment dat ik instemde om het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ van André de Boer te lezen en een review te schrijven, wist ik nog niet dat het precies datgene zou onderbouwen waarvan ik al enige tijd zo diep overtuigd ben, namelijk dat het de bedoeling is dat ieder mens op zijn eigen, unieke manier de weg van het leven bewandelt.
Wat een prachtige ode aan de universele liefde, de mens, de éénheid, Jezus, jezelf omarmen, alles wat is accepteren en integreren en 'last but not least' aan God (of hoe je dat wat 'IS' ook wilt noemen). Dit zijn de woorden die ik naar Joachim Vreeman, de schrijver van 'God ervaren', heb geschreven.
Mijn generatie is de eerste sinds vele in Nederland die de ervaring van een oorlog alleen’ van horen zeggen’ heeft. Mijn ouders, grootouders, overgrootouders en wellicht ook mijn betovergrootouders hebben allemaal ofwel de 1e ofwel de 2e Wereldoorlog meegemaakt. Mijn grootouders zelfs beide. De verhalen die ik uit die tijd ken, heb ik dan ook voornamelijk uit boeken en van films en hier en daar soms van familie of bekenden. Veelal gaan ze over heldendaden afgezet tegen de gruwelijke misdaden van die tijd. Het goede tegenover het kwade. Zwart tegenover wit. Je hoorde ofwel bij de goedzakken ofwel bij de slechteriken. Iets daar tussenin was ondenkbaar.
We maken in ons leven allemaal weleens beslissingen waarvan we ons gedurende de rest van ons leven zo af en toe nog afvragen wat er gebeurd zou zijn als we anders besloten hadden. We denken er bij tijd en wijle aan, of mijmeren er geregeld over en gaan daarna gewoon weer verder met de dagelijkse gang van zaken. We kunnen er immers toch niets meer aan veranderen en soms willen we dat ook (juist!) helemaal niet.
Ik heb altijd veel bewondering gehad voor vrouwen (en natuurlijk ook mannen, maar ik spiegel me vanzelfsprekend aan mijn eigen geslacht!) die een succesvol eigen bedrijf hebben. Die een onderneming hebben opgebouwd waarbij ze ook nog werk hebben gecreëerd voor anderen. De hoeveelheid opdrachten of klanten die zij daarvoor continu binnenhalen moet toch behoorlijk zijn en het tarief waarvoor ze werken in balans met de waarde die zij hun klanten bieden. Voor mij is het bepalen van mijn tarief altijd wel een dingetje gebleken en op het aannemen van opdrachten zit ook regelmatig wel een bepaalde reserve. Achter beide zit een vorm van angst.
"In de loop van de tijd zijn er veel mensen geweest die hun moed met zachtheid toonden. Grote namen als Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King, en de Dalai Lama schieten mij als eerste te binnen. Mannen die zich tegenover geweld geplaatst zagen, maar zelf geweld nooit als tegenactie gebruikt hebben. Hun geweldloze woorden en daden zijn ons allen wel bekend en ook de wonderbaarlijke uitkomsten van hun zachtheid. Zacht zijn in omstandigheden waarop vanuit de mensheid van je wordt verwacht dat je spierballen toont en ferme taal spreekt, kost moeite, vergt moed én vraagt om liefde. Heel veel liefde." Bron: Een gelukt leven - Zacht zijn. De Dalai Lama zou hier vast ook nog mededogen aan toegevoegd hebben. Een intens gevoel dat ontstaat vanuit liefde voor jezelf én voor je medemens. In zijn boek 'De kracht van het goede' komt het belang van het toepassen van mededogen in al zijn facetten aan bod. Zonder deze helende kracht immers, zou de wereld zonder twijfel ten ondergaan aan alle onrecht en lijden dat er is.
Ik was niet doelbewust op zoek naar het boek 'Flexibel geloven', maar bij het zoeken naar een ander boek over religie en geloof verscheen deze ‘toevallig’ als gerelateerd product op mijn scherm. De titel sprak me gelijk  aan, omdat ik zelf vind dat ik vrij flexibel geloof. En toen ik de beschrijving van het boek las en termen als ‘religieuze inspiratie uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen’ en ‘meervoudige religieuze binding’ zag, was mijn nieuwsgierigheid meteen gewekt. Ik heb het boek meegenomen op vakantie en had het binnen de kortste keren uitgelezen.
Onze relatie met geld is denk ik wel één van de meest ingewikkelde van allemaal. Als we er teveel van hebben, dan voelen we ons genoodzaakt ons voor onze overvloed te verontschuldigen of te verantwoorden en als we er te weinig van hebben, dan voelen we ons tekort schieten en in het ergste geval letterlijk waardeloos. We zijn nog te vaak onterecht bezig onze eigenwaarde aan de hand van de hoeveel geld dat we verdienen te bepalen.(Lees ook: Mijn eigen gunfactor).
Het paradijs zoeken gaat over een gemis, een verlangen naar iets wat de mens ooit bezat en is kwijtgeraakt. - Arita Baaijens -
De eerste keer dat ik over Arita Baaijens hoorde, was toen ze me zelf een e-mail stuurde om te vragen of ik voor haar een nieuwe website wilde bouwen. Voordat ik haar bericht beantwoordde, bekeek ik de inhoud van haar oude site om een indruk te krijgen van wie ze was en wat voor werk er voor me klaar zou liggen. Ik klikte daar op een link die leidde naar een audiobestand van een interview met haar, waarin ze over haar zwervend bestaan in de Sahara vertelde. Op zoek naar zichzelf en naar meer zingeving in haar leven liet ze haar succesvolle leven in Nederland achter om 20 jaar lang de leegte en eenzaamheid van de woestijn op te zoeken.
Op zoek zijn naar jezelf is geen vreemde uitdrukking meer voor velen van ons. Het is duidelijk dat we in dit leven onszelf soms verliezen als we teveel gericht zijn op de ander. Als we teveel willen voldoen aan de verwachtingen van anderen vergeten we steeds vaker te doen wat bij onszelf diep van binnen goed voelt. We raken steeds verder van onze kern vandaan en voelen op een bepaald moment dat er iets niet meer in balans is. En ik geloof daar zeker in, heb het ook zelf ervaren.

Ik werd nieuwsgierig naar “Het grote boek over geluk” omdat het een verzameling beloofde te zijn van gedachten en ideeën over geluk opgeweld vanuit zowel filosofische als psychologische, spirituele en theologische bronnen. Juist deze combinatie boeide mij zo enorm omdat ik veel over “geluk” heb gelezen, maar dan telkens vanuit één van bovenstaande bronnen uitgelegd. Janneke heeft de hoofdgedachten over geluk (denken, voelen, zorgen, leren, hopen, delen, geloven, enz.) van iedere stroming in duidelijke en heldere taal mooi bij elkaar gebracht en in dit boek tot een prachtig geheel gebundeld. Dit heeft ze niet alleen met de teksten gedaan, maar ook...

Ik ben er stellig van overtuigd dat wij mensen op deze wereld zijn gezet om contact met elkaar te maken. Dat we elkaar nodig hebben om uit te vinden wie we zelf werkelijk zijn, om samen te groeien en het leven te leven. Dat wanneer er om welke reden dan ook geen (goed) contact meer mogelijk is, er niet alleen een mentale aftakeling plaatsvindt, maar ook een fysieke. En precies daarover gaat dit boek: over de verbinding tussen ons lichaam en onze geest als we het hebben over liefde geven en liefde ontvangen.
De verhalen en wijsheden die aan ons overgeleverd zijn in de bijbel worden op zoveel verschillende manieren geïnterpreteerd en er is niemand die ons met 100% zekerheid kan zeggen hoe het nu werkelijk zou moeten. We geloven datgene wat diep van binnen voor ieder van ons persoonlijk als “waarheid” aanvoelt en proberen daar naar te leven. Geloven is geen wetenschap, maar een persoonlijk en diep gevoel van binnen. Je zou misschien wel kunnen stellen dat geloven een emotie is.
Afgelopen week heb ik - als wederdienst - met héél veel plezier twee parels van e-books van Marja Ruijterman gelezen. Ik ken Marja nog niet zo heel lang en heb alleen nog online contact met haar gehad (iets wat wel snel gaat veranderen hoor!), maar vind haar nu al bijzonder. En zo ervaar ik telkens weer in mijn leven hoe de ene na de andere mooie mens mijn leven binnenwandelt.
Er is geen moment in de geschiedenis van de mensheid geweest dat wij als soort niet op zoek zijn geweest naar hoe we het meest gelukkig konden leven. Bij ieder inzicht dat we hadden over hoe het beter zou kunnen, hebben we ons leven zo aangepast dat het ons ook daadwerkelijk beter verging.  Daarbij vurig hopende dat de volgende generatie het beter zou hebben, oftewel gelukkiger zou zijn. En dat is dan ook tot op zekere hoogte gelukt.
Oorzaak en gevolg, ze lijken zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder oorzaak geen gevolg, geen gevolg zonder oorzaak. Geen beweging zonder een aantoonbare actie, geen handelen zonder een aanwijsbare aanleiding. En toch overkomt het ons allemaal weleens dat precies dat wat we nodig hebben op het juiste moment naar ons toekomt, zonder dat we daarvoor een aanleiding hebben gegeven. Je denkt bijvoorbeeld aan een goede vriendin die je lang niet gezien hebt en een uur later staat prompt een bericht van haar op je voicemail. Je wilt graag van baan veranderen, en in de trein overhoor je twee mensen over een interessante vacature praten. Je zit in de wachtkamer bij de tandarts en terwijl je daar nadenkt over wat voor soort vakantie goed voor je zou zijn, valt je oog op de omslag van een tijdschrift die daar ligt, waarop met grote letters "Bijtanken op Bali" staat.
We hebben allemaal tenminste één persoon op deze wereld waarnaar we opkijken. Iemand die is, zoals wij graag zouden willen zijn. Die een hart heeft, zoals wij dat ook zouden willen hebben of inzichten die wij ook zouden willen bezitten. Soms is het een familielid, maar vaak ook niet. En dat is ook niet vreemd, want familie of niet, we zijn op deze wereld allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn grote voorbeeld is al heel lang Oprah Winfrey. In de jaren negentig keek ik graag naar haar talkshow. De gasten die ze uitnodigde en de onderwerpen die ze uitdiepte waren allemaal stuk voor stuk interessant. Maar wat haar vooral heel bijzonder maakte, was dat ze anders was dan de andere talkshow hosts op tv.
De mensen zien het nooit als ze een grote schat voor hun neus hebben. En weet je ook waarom? Omdat ze niet in schatten geloven.
The Alchemist - Paulo CoelhoDeze tekst komt uit het prachtige boek "De Alchemist" van Paulo Coelho, een sprookje voor volwassenen waarin Paulo ons aanspoort om ons hart te volgen en onze dromen te beleven.
Dat je leeft betekent dat je een taak hebt gekregen, namelijk om naar alles en iedereen je liefde te laten stromen.
Het boek "Terugkeer naar liefde" van Marianne Williamson staat vol met prachtige zinnen als die hierboven. Mijn gedachte "Met liefde worden geboren" is geïnspireerd op wat zij in haar boek schrijft, namelijk dat als we geboren worden, we alleen de liefde kennen. Angst komt pas later ons leven binnengeslopen.
Kwetsbaarheid is het eerste wat ik in jou wil zien, maar het laatste wat ik jou in mij wil laten zien. - Brené Brown -
Deze woorden van Brené Brown zijn mij het meest bij gebleven, nadat ik haar boek "De kracht van kwetsbaarheid" had gelezen. Ze schreef dit prachtige boek aan de hand van 12 jaar onderzoek naar kwetsbaarheid, waarbij ze talloze mensen (vrouwen én mannen) interviewde en ontdekte dat de woorden moed, verbondenheid en een gevoel van eigenwaarde onlosmakelijk hiermee verbonden zijn.
Op momenten in mijn leven als ik voor belangrijke beslissingen sta, of ik voel dat er iets in mijn leven een andere kant op moet, dan stel ik mezelf de volgende 2 vragen:
Als je nu aan het einde van je leven zou staan, op welke beslissing en op wat voor leven zou je dan terug willen blikken? En van welke stappen die je NIET genomen hebt, zul je spijt hebben?"
Loading new posts...
No more posts