Het boek van wijsheid - Arun Ghandi - uitgelichte afbeelding - Yvonne Alefs

Het boek van wijsheid – Arun Ghandi

Ik ben me pas écht gaan interesseren in Mahatma Ghandi toen ik een paar jaar geleden hoorde dat hij de vraag of hij wel een echte Hindoe was, had beantwoord met: ‘Ja, dat ben ik. Ik ben ook een Christen, een Moslim, een Boeddhist en een Jood.’ Zijn ideeën over gelijkwaardigheid van alle mensen deel ik, en ook zijn overtuiging dat er geen afgescheidenheid moet zijn tussen religies. Het kijken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen is zoveel malen krachtiger en is de sleutel tot de oplossing van veel problemen die we nu om ons heen in de wereld zien.

In ‘Het boek van wijsheid’ is de kleinzoon van Ghandi aan het woord. Hij vertelt over de lessen die hij van zijn opa leerde in de periode dat hij 2 jaar bij zijn opa in het ashram in India woonde en over hoe hij na de dood van zijn grootvader zijn strijd voor vrede en geweldloosheid nog steeds voortzet. Het boek is opgedeeld in 11 levenslessen en Arun gebruikt levendige verhalen uit zijn eigen leven en dat van zijn opa om deze levenslessen helder te schetsen. Als lezer wordt het je duidelijk dat zijn opa niet alleen over deze levenslessen sprak, maar ze ook in zijn eigen leven toepaste. Een aantal levenslessen zal ik hieronder uitlichten.

Doe iets goeds met je woede. Mahatma was zich als geen ander bewust dat emoties als woede onderdeel zijn van het leven. Zelf had hij als kind en jongeman behoorlijk wat onrecht als Indiër in Zuid-Afrika doorstaan en was door vallen en opstaan erachter gekomen, dat woede met woede te lijf gaan alleen maar meer van hetzelfde geeft. Dat je je boosheid kunt gebruiken om er achter te komen waar je werkelijk voor staat in het leven en het vervolgens kunt aanwenden om verandering teweeg te brengen, is een levensles die Ghandi zelf van A tot Z doorleefd heeft.

“Doe iets goeds met je woede. Boosheid is voor mensen wat benzine is voor een auto: brandstof om in beweging te komen en naar een mooiere plek te gaan. Zonder woede zouden we niet gemotiveerd worden om uitdagingen aan te gaan. Het is een energie die ons dwingt te definiëren wat goed en fout is.”
Mahatma Ghandi

Wees niet bang om je mond open te doen. Arun vertelt hier het verhaal bij over zijn zusje, dat het saaie eten in de ashram van haar opa zat is en als enige zich daarover tegen haar opa durft uit te spreken. Druk als Mahatma is, is het hem helemaal niet opgevallen dat iedereen in de ashram telkens hetzelfde eten voorgeschoteld krijgt (gekookte, ongezouten pompoen) en als hij de kok hierover aanspreekt, zegt deze dat het de wens van Mahatma was om zo eenvoudig mogelijk te eten. ‘Maar eenvoudig betekent toch niet dat je de hele dag hetzelfde moet eten?‘ antwoordt Mahatma verbaasd. Vanaf die dag waren de maaltijden nog steeds eenvoudig, maar veel gevarieerder en smaakvoller. Het zusje van Arun was de heldin van de dag en Mahatma gebruikte haar confrontatie met hem als les dat we problemen altijd moeten aankaarten. Hoe moeten we de wereld veranderen als we niet durven zeggen wat er niet goed aan is?

Lessen voor ons huidige leven. Als we kijken naar hoe tegenwoordig racisme, discriminatie, terrorisme, fundamentalisme, materialisme en opportunisme nog steeds om zich heen grijpen, dan is het duidelijk dat we de wijsheid van Mahatma nog steeds nodig hebben. Dat zijn lessen van liefde, begrip, zelfopoffering, respect en gelijkwaardigheid nog steeds een lamp voor onze voet is, blijkt heel duidelijk uit deze laatste levensles uit het boek.

Bapuji zei vaak dat je een maatschappij niet de maat kunt nemen door te kijken naar de materiële welvaart ,maar door te kijken naar de mate van liefde en respect voor iedereen. – citaat uit het boek

Toen Mahatma de eerste stap zette op het pad dat hem uiteindelijk de mogelijkheid gaf om zoveel mensen te mobiliseren en te inspireren, was hij zich niet bewust van het wereldwijde effect dat het uiteindelijk zou hebben. Het enige wat hij op dat moment voelde was een diepe, innerlijke drang om de wereld om hem heen een mooiere plek te maken. Hij nam die stap, en daarna nog één en daarna nog één en veranderde de wereld om hem heen met iedere stap. Een groot voorbeeld voor ons allen.

“Wees de verandering die je in deze wereld wil zien.”
Mahatma Ghandi

Yvonne Alefs

Boek meteen bestellen? Klik dan hier!

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie