Bestaat de zonde? - Uitgelichte afbeelding Yvonne Alefs

Bestaat de zonde? – Hartgeschreven blog

Zonde wordt vaak in verband gebracht met ‘slecht zijn’, maar voor mij heeft het niets te maken met goed of fout. Veel eerder betekent het voor mij dat ik in het geval van ‘zondig zijn’ vergeten ben voor liefde te kiezen of vanuit gedachten van liefde te handelen. Ik heb me laten verleiden om te denken dat ik los ben van alles en iedereen en heb daardoor een keuze of beslissing gemaakt die uit angst is voortgekomen. Had ik de éénheid gevoeld die er tussen alles en iedereen is, dan had ik uit liefde een beslissing gemaakt en daardoor een hele andere uitkomst gekregen.

Oordelen over een ander is misschien wel het meest sprekende voorbeeld van kiezen voor angst in plaats van voor liefde. In een oordeel verhef je jezelf altijd boven de ander. Je denkt dat jij je nooit zo zou gedragen als de persoon waarover je oordeelt en dat de ander er goed aan zou doen om eens te leren hoe het anders zou moeten. En wanneer je je beter voelt als de ander, dan is de éénheid verdwenen en de liefde spoorloos. En de angst? Waar vind je die in dit verhaal? In de overtuiging dat je door de ander niet gezien of gehoord bent. Denk maar eens aan de laatste keer dat je door iemand in het verkeer afgesneden werd. Je roept dat de ander beter moet uitkijken (oordelen en jezelf verheffen), omdat hij of zij je bijna omver heeft gereden (angst om niet gezien te zijn). Misschien een heel simpel voorbeeld, maar zet het maar eens om naar een familieruzie. Hoe vaak gebeurt het niet dat een broer en zus of ouders en kinderen elkaar jaren lang niet zien, omdat de één vindt dat de ander hem onrecht heeft aangedaan. De achterliggende emotie achter deze gedachte van onrecht is angst om over het hoofd gezien te worden en daardoor afgescheiden te zijn van dierbaren. En het bittere is dat we door die angstgevoelens JUIST onszelf apart zetten en verwijderen van de ander. Als er in de situatie hierboven sprake zou zijn van handelen en denken vanuit liefde, dan zou er geen enkele behoefte zijn om een oordeel te vellen of gedachten van onrechtvaardigheid te hebben, omdat liefde gelijk is aan de overtuiging dat je altijd één bent met de ander en dat niets wat de ander doet of zegt jou aan de zijlijn plaatst.

In alle omstandigheden handelen en denken vanuit liefde, en dus ‘zonder zonden’ door het leven gaan, lijkt een haast wel onhaalbare ‘staat van zijn’ voor ons, maar ieder doel begint met één stap en dan nog één en dan nog één.

Het je bewust zijn dat je eigenlijk maar twee keuzes hebt als het aankomt op je gedachten en je handelen, liefde of angst, is de eerste stap in de richting van zonder zonden zijn. De tweede stap is jezelf gedachten van liefde geven, het oordeel over jezelf opschorten, jezelf vergeven als je je laat leiden door angst, dit telkens steeds eerder doorhebben en steeds sneller terugkeren naar de liefde. En de derde stap is beseffen dat wat een ander ook zegt of doet, je altijd in verbinding blijft met alles en iedereen. Die zijlijn bestaat niet, je doet altijd mee met het spel.

Tot slot: zondigen staat voor mij als christen onlosmakelijk verbonden met de zondenvergeving en het daaraan vooraf opzeggen van het gebed ‘Het Onze Vader’.Ik zie de zondenvergeving niet als een kwijtschelding, maar als een nieuwe impuls om steeds eerder door te mogen hebben dat ik voor angst kies en steeds sneller terug te kunnen keren naar liefde. Als ik in het gebed vraag ‘verlos mij van den boze’, dan vraag ik om bevrijding van angst en als ik zeg ‘want uw is het koninkrijk, en de macht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid’, dan breng ik een ode aan de liefde. God en liefde zijn namelijk voor mij precies hetzelfde.

De vraag was ‘bestaat de zonde?’ en ik beantwoord het met ‘ja, volgens mij wel’. Maar niet uitgedrukt in de vorm van goed of slecht, maar in de keuze die we maken tussen denken en handelen vanuit liefde of vanuit angst.

Bron: Hartgeschreven blog van christen Yvonne Alefs

 

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie