Beautiful things - Jordan Smith - uitgelichte afbeelding - Yvonne Alefs

Beautiful things – Jordan Smith

Het mooie van muziek is dat wanneer je het erover hebt iedereen je, zonder uitzondering, begrijpt. Er is geen mens op aarde met een goed gehoor, die niet van muziek houdt en die zich niet meerdere keren in zijn of haar leven erdoor geraakt weet. Natuurlijk, onze smaken verschillen en we zullen niet altijd van dezelfde soort muziek genieten, maar we kunnen ons inleven in de ander als hij of zij ons vertelt over wat een bepaald lied of muziekstuk met hem of haar gedaan heeft.

Het lied ‘Beautiful things’ van Jordan Smith hoorde ik vorige week voor het eerst. Aanvankelijk op de achtergrond, totdat ik dit hoorde: 

Your God is a beautiful thing
Our world is a beautiful thing
Our mind is a beautiful thing
Our bodies are beautiful things
And colors and wonders are beautiful things
Our voices are, your voices are
Our voices, our voices
Just sing, just sing
Just sing your song
Jouw God is prachtig
Onze wereld is prachtig
Onze geest is prachtig
Onze lichamen zijn prachtig
En kleuren en wonderen zijn prachtig
Onze stemmen zijn, jullie stemmen zijn
Onze stemmen, onze stemmen
Zing maar, zing maar
Zing maar je lied

Wat me zo pakt in dit lied is de erkenning dat we als mensen geen perfecte wezens zijn, maar wel hele mooie. Dat onze wereld niet volmaakt is, maar wel schoonheid bevat. Dat niet alleen onze eigen God prachtig is, maar ook die van de ander. Dat onze lichamen wonderen zijn en onze stemmen zo heel mooi met elkaar paren.

De boodschap van hoop, geloof en liefde in jezelf, de ander en de wereld die in dit lied doorklinkt, is wat we nu zo hard nodig hebben in een tijd waarin haat en geweld ons soms lijken te overspoelen. Positiviteit is onze reddingsboei, liefde onze levenslijn. Alleen dan wanneer je de mooie dingen in het leven kunt blijven zoeken en ontdekken, lukt het ons het hoofd boven water te houden in een wereld die steeds verder weg lijkt te zakken in verwarring en angst. Laten we, zoals Jordan Smith het zo mooi zingt, elkaar omarmen met onze klanken en samen onze liefdeslied zingen.


Beautiful things

If once in your life, you wished you were someone else
If once in your life, you thought there was no way out
If once in your life, you lied to save yourself
Realize somehow there are beautiful things
We lie to ourselves and hope it will come undone
We bleed just the same and think we’re the only ones
So find, with the truth, you’ll win
Just be yourself, just be yourself
Somehow we are beautiful things
Somehow we are beautiful things

Is a man allowed to feel this happy
In a world that seems so sad?
Lend me your violins and sing me your love song
There’s no fear in true love, there’s no fear anymore
No more, no more, no more, no more
Just love
Somehow we are beautiful things

Dance with me and sing with me
To the sounds when we make love
Somehow those are beautiful things
Fantasies and reveries are in a way Picasso paintings
Somehow those are beautiful things
Your God is a beautiful thing
Our world is a beautiful thing
Our mind is a beautiful thing
Our bodies are beautiful things
And colors and wonders are beautiful things
Our voices are, your voices are
Our voices, our voices
Just sing, just sing
Just sing your song

If once in your life, you wished you were someone else
If once in your life, you thought there was no way out
Just find, with the truth, you’ll win
Just be yourself, just be yourself
Somehow we are beautiful things
Somehow we are beautiful things
Somehow we are beautiful things
Somehow we are beautiful things

Schoonheid bestaat

Als je ooit wenste dat je iemand anders was
Als je ooit dacht dat er geen uitweg meer was
Als je ooit jezelf gelogen hebt
Weet dan dat er hoe dan ook schoonheid bestaat
We liegen tegen onszelf en hopen dat alles goed komt
We lijden als de ander, maar denken dat we d’enige zijn
Daarom, overwin jezelf met de waarheid
Wees gewoon jezelf, wees gewoon jezelf
Werkelijk waar, we zijn prachtig
Werkelijk waar, we zijn prachtig

Mag iemand zich zo gelukkig voelen
In een wereld die zo droevig lijkt?
Omarm me met je klanken en zing je liefdeslied voor mij
Ware liefde kent geen angst, de angst is vervlogen
Vervlogen, vervlogen, vervlogen, vervlogen
Heeft plaats gemaakt voor liefde
Werkelijk waar, we zijn prachtig

Dans en zing met me
op de geluiden van onze liefde
Het is echt waar, schoonheid bestaat
Verhef je fantasieën en mijmeringen tot kunst
Want werkelijk waar, schoonheid bestaat
Jouw God is prachtig
Onze wereld is prachtig
Onze geest is prachtig
Onze lichamen zijn prachtig
En kleuren en wonderen zijn prachtig
Onze stemmen zijn, jullie stemmen zijn
Onze stemmen, onze stemmen
Zing maar, zing maar
Zing maar je lied

Als je ooit wenste dat je iemand anders was
Als je ooit dacht dat er geen uitweg meer was
Vind je overwinning met de waarheid
Wees gewoon jezelf, wees gewoon jezelf
Werkelijk waar, we zijn prachtig
Werkelijk waar, we zijn prachtig
Werkelijk waar, we zijn prachtig
Werkelijk waar, we zijn prachtig


 
Yvonne Alefs

Facebooktwitterlinkedin
Geen reactie's

Geef een reactie